SİĞİLLER (VİRAL SİĞİLLER)

Verrukalar (siğiller),papillomavirus denen bir grup virüsün oluşturduğu hastalık grubudur.Hastalık deri ve mukozalarda iyi huylu tümoral oluşumlar şeklinde kendini gösterir.En sık çocuklarda ve genç erişkinlerde oluşur.Genital siğiller ise seksüel yolla geçerler ve genellikle erişkin çağda görülürler.

Siğiller kişiden kişiye direkt temas ve indirekt olarak kontamine yüzey ve eşyalarla temas yoluyla bulaşır.Küçük deri sıyrıkları ve yaralarda olduğu gibi deri bariyerinin bozulduğu durumlarda viral bulaşma kolaylaşır.Virüs deriyi bir kere enfekte ettiğinde ;kaşıma,traş olma ve deriyi travmatize etme ile otoinokülasyon (kendi kendine bulaştırma)meydana gelir.

Bulaşma olduktan sonra ,klinik görüntünün oluşması 1-8 ay arasında değişmekle birlikte ortalama 4 aydır.

Siğiller deri ve mukozalarda yerleştikleri bölgeye göre farklı klinik belirtiler ve görüntüler oluştururlar.Bunlar arasında en sık görülenler;

 

      

 

VERRUKA VULGARİS: (basit siğiller ) Basit siğiller çoğu deri renginde ,hafif pürtüklü,çıkıntılı papüller ve nodüller şeklinde görülürler.Özellikle parmakların üzeri,dirsekler,dizler gibi travmaya maruz kalan alanlarda yerleşirler.Bunun yanında kendi kendine bulaştırma (otoinokülasyon)yüze ve diğer alanlara da yerleşebilirler.Diğer bir sık yerleşim yeri el tırnakları çevresidir.Ayrıca tırnaklarını ısıranlarda dudaklarda ,dilde ve burun içinde siğiller görülebilir.

 

 

 

 

 

Bu siğiller genellikle ayağın basınca uğrayan kısımlarına yerleşirler.Sıklıkla tek ayakta çok lezyon bulunur.Üzerlerine basıldığında ağrılıdırlar.

 

 

Başlıca çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.Tipik olarak üzeri düz ,soluk (koyu renkli kişilerde hafif kahve rengi)deri üzerinde 2-4 mm boyutlarında popüller (çıkıntılar)şeklinde görülürler.Genellikle çok sayıdadırlar .Yüz ,boyun,ellerin üzerinde ,bilekler,dirsekler ve dizlerde kümelenirler.

Bunlar saplı siğiller şeklindedir.Daha çok erkeklerde yüzde,boyunda görülürler.Yüzde özellikle dudaklar,göz kapakları ve burun kanatlarında düzensiz olarak yerleşirler.

 

      

 

Genital siğiller en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır.Genital siğillerin büyük kısmı görüntü vermeden gizli geçirilir ve latent (uyuyan)formdadır.

Çocuklarda genital siğiller ,direkt olarak doğumda rahim içinde anneden,indirekt olarak kontamine,havlu,iç çamaşırı gibi eşyalarla cinsel olmayan temasla ya da cinsel istismar sonucu görülebilir.Çocuğun ailesinde ve kardeşlerinde enfeksiyonun varlığı araştırılmalıdır.Özellikle üç yaşın üzerindeki çocuklarda anogenital siğillerin varlığında cinsel istismar araştırılmalıdır.

Anogenital siğillerin en önemli yönü de kadınlarda serviks(rahim ağzı)kanserlerine yol açmasıdır.Bazen de dev kondüloma aküminatum(Buschke-Löwenstein Tümörü ) denen kansere yol açabilirler.Kendisinde veya eşinde anogenital siğil geçirme hikayesi olan kadınların her sene simir testi yaptırması şarttır.Korunma için aşılanma da önerilir.

Anogenital siğiller yerleştikleri alanlarda karnıbahar şeklinde ,ufak nodüller ya da yassı çıkıntılar şeklinde görüntüler oluştururlar.Döküntüler çoğunlukla gruplar şeklindedir.Renkleri genellikle ,açık kahve, soluk sarı veya pembedir.Gebelik sırasında çok sayıda genital siğiller çıkabilir.Genital siğiller erkeklerde penisin herhangi bir yerinde veya anüs çevresinde yerleşebilir.Kadınlarda lezyonlar vulva,vajina,serviks,perine veya anüs çevresinde mukozal yüzeylerde görülebilir.Perianal bölge,vulva ve inguinal bölge gibi nemli ve kapalı alanlarda karnabahar benzeri lezyonlar gelişebilir.Yarıklar içinde iltihabi materyal birikimi sonucu kötü koku olabilir.

Samsun atakum çilingir Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir Farmasi üye ol